2020-05-12 Corona protocol

Protocol Verantwoord Modelvliegen Modelvliegclub Beaufort mei 2020

Inleiding:

Na de verplichte sluiting van alle sportclubs vanaf 15 maart 2020 om het verspreiden van het Coronavirus (COVID-19) te vertragen wordt er per medio april door de overheid, NOC/NSF, KNVvL (overkoepelend), KNVvL Modelvliegsport en clubs vooruit gekeken naar een periode waarin de initiële maatregelen versoepeld kunnen worden.

Een van de modelvliegclubs heeft een protocol geschreven, verantwoord modelvliegen. Dit is namens de KNVvL afdeling modelvliegsport gedaan. In dit clubprotocol beschrijven zij hoe ze op hun terrein invulling gaan geven aan de KNVvL richtlijnen.

In deze brief wil ik u graag ons voorstel aanbieden. Waarmee wij hopen op goedkeuring om onze hobby te kunnen uitvoeren na het nemen van gepaste maatregelen om verspreiding van het Coronavirus (COVID-19) tegen te gaan.


Wij zijn van mening dat modelvliegen alle kenmerken heeft van een activiteit die op een veilige en verantwoorde manier beoefend kan worden die past binnen de “1,5 meter maatschappij”. Met het doorvoeren van een aantal wijzigingen in werkwijze en met een aantal eenvoudige aanpassingen aan de inrichting van de faciliteiten zijn wij van mening dat wij op een veilige en verantwoorde manier die past binnen de richtlijnen van het RIVM, NOC/NSF en KNVvL onze hobby kunnen uitvoeren

In dit clubprotocol beschrijven we ons initiële plan van aanpak waarin er met eenvoudig toe te passen procedures en veldinrichting vorm gegeven wordt aan 1,5 m modelvliegen bij modelvliegclub Beaufort 7, Koggenrandweg 1, Middenmeer.


Enkel wanneer alle leden zich aan dit protocol houden kunnen we als Bestuur de club open houden in deze fase tussen de “intelligent lockdown” en de terugkeer naar “normaal”.

Leden die in deze periode van het veld gebruik willen maken verplichten zich ertoe de inhoud van dit document, én de inhoud van het KNVvL Modelvliegsport document tot zich te nemen, en wanneer er onduidelijkheden zijn deze eerst met een Bestuurslid door te nemen vooraleer het veld te betreden.

Als er updates komen op deze afspraken worden die zo snel mogelijk gecommuniceerd naar onze leden.

Namens het Bestuur,

William Loos
Voorzitter MVC Beaufort 7

Algemeen:

Om op een veilige manier ons veld weer open te stellen zal Beaufort 7 op de volgende manieren invulling geven van de heersende protocollen:

 • Inachtname RIVM adviezen
 • Ruime openingstijden om ‘drukke momenten’ te mijden, max. 15 aanwezige leden.
 • Aankomst en vertrek moet in het register worden geschreven.
 • Elk lid dient zich in het register in te schrijven.
 • Het clubhuis is beperkt open
 • De toiletten zijn beperkt toegankelijk
 • De toestellen dienen in de daarvoor ingerichte vakken in de pits gestald te worden
 • Piloten zijn verplicht in de daarvoor bestemde vakken in de pilot box plaats te nemen
 • onderling uitlenen van spullen is niet toegestaan.


Coördinatie:

Elk lid dat bij de ingang van het veld aankomt dient het hek ZELF te openen en daarna gelijk weer te SLUITEN. Dit om bezoekers te mijden. Elk lid dient zich in te schrijven in het register eenmaal aangekomen op het veld/in de kantine. Het eerst aanwezige lid is verantwoordelijk voor de controle op de maximale aanwezigheid van 15 personen. 

Wij hanteren zeer ruime openingstijden om drukke momenten te vermijden.

Inachtname RIVM adviezen:

 • De Hygiëneregels hangen bij de ingang en op diverse plaatsen op het terrein.
 • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°).
 • Houdt ten allen tijde 1,5 meter afstand tot elkaar
 • Schud geen handen, sluit ook ander fysiek contact uit
 • Was je handen voor vertrek naar de club, en na thuiskomst
 • Bij de ingang van het terrein en bij de ingang van het clubhuis zijn desinfectiemiddelen (handsanitizer) aanwezig, gebruik deze regelmatig tijdens je bezoek

Vliegtijden:

Om het risico op besmetting zo laag mogelijk te houden hanteren we een maximum van 15 aanwezige leden en ruime openingstijden zodat de leden in de gelegenheid zijn op hun eigen tijd te kunnen vliegen. Tot nader order zijn enkel leden welkom op het terrein.
Om ervoor te zorgen dat er niet te veel leden in het luchtruim aan het vliegen zijn, plaatsen wij pionnen op minimaal 2 meter afstand van elkaar. Hier staat de vlieger alleen! (uitzondering als het van hetzelfde gezin is)

Onze aangepaste vliegtijden:

Maandag t/m Vrijdag 08:00 t/m zonsondergang

Zaterdag 08:00 t/m zonsondergang

Zondag 08:00 t/m zonsondergang

Indien bezoekers mogen zich toch naar het veld begeven worden ze vriendelijk verzocht het veld te verlaten zonder gebruik te maken van onze faciliteiten (veld, WC, clubhuis)

Clubhuis beperkt open:

In deze periode draait het vooral om vliegen.
De deur van het clubhuis staat open, maar het clubhuis kan enkel gebruikt worden voor het aanzetten van de stroom, je inschrijven in het register en gebruik te maken van de handsanitizer en ontsmettingsmiddelen.

 
Toiletten beperkt toegankelijk:

Ook van de toiletten dient zo weinig mogelijk gebruik gemaakt te worden.
Ga voor vertrek thuis naar het toilet.
Wanneer je toch van het toilet gebruik moet maken, reinig het toilet dan vóór en na gebruik (bril, handgrepen). De materialen hiervoor zijn in de toiletten aanwezig.

Laden:

Nu meer dan ooit geldt dat accu’s THUIS geladen dienen te worden.
De laadtafel met de stopcontacten die buiten staan kunnen gebruikt worden mits het lid een eigen verlengsnoer meeneemt van huis en op een gepaste afstand van de laadtafel zijn accu’s wil laden. Elk lid dient zijn eigen laadapparatuur mee te nemen. Onderling wisselen of ruilen is niet toegestaan.

Pits:

Plaats je toestellen in de daarvoor gemarkeerde vakken in de pits. 1 vak per piloot.
De vakken zijn 3m bij 3m, pas je keuze van toestellen hier op aan.

De tafels worden NIET gebruikt voor het stallen van toestellen of materialen. Wanneer je een tafel toch gebruikt, dien je deze na gebruik te poetsen met ontsmettingsmiddel.

Elk vliegtuig dient dus op zijn eigen vlak te worden geparkeerd. Houdt ook op de banken 1,5 meter afstand van elkaar en geef elkaar voldoende ruimte in het passeren.

Er zijn 2 toegangshekken naar het vliegveld, wij zullen de ingang en uitgang markeren met pijlen.

Pilot box:

In de pilot box zijn vaste plekken aangegeven met een pion.

Er zit minimaal 2 meter tussen elk pion.

Er kunnen dus maximaal 4 mensen tegelijk vliegen.

Ook hier geldt: geef mekaar de ruimte.

Instructie:
Maak als instructeur duidelijke afspraken met je leerling en verzeker je ervan dat je leerling dit document ook grondig heeft doorgenomen.
Houd ten allen tijde 1,5m afstand van je leerling, dat betekent dus dat er enkel “wireless” gelest kan worden.
Zorg voor wegwerphandschoenen. Gebruik deze wanneer je het toestel van je leerling aan moet raken.

Toeschouwers:
Bezoekers of toeschouwers kunnen niet verder komen dan de ingang van het veld. Hiervoor gebruiken we een bordje “Ivm COVID-19 tijdelijk enkel toegang voor leden”
 

Mededeling naar de leden.

Elk lid word via de mail op de hoogte gebracht van de aanpassingen en is verplicht zich hieraan te houden. Tevens staan er duidelijke instructies op het veld/ingang.