2018-08-03 Lopend buffet . vergeet je niet op te geven

Beste Beaufort 7 leden,

Voordat straks iedereen op vakantie is/gaat willen wij jullie graag uitnodigen voor het volgende. Zoals besloten tijdens de ALV deze keer geen BBQ maar een lopend buffet. Deze staat gepland op zaterdagmiddag 8 september a.s., aanvang net als de andere jaren rond de klok van 16.00 uur. De kosten hiervoor bedragen € 10,= per persoon. LET OP, LET OP!, aanmelden hiervoor kan alleen door overmaking vooraf van de eigen bijdrage op rek. nr. NL83INGB0000095235 t.n.v. MVC Beaufort 7 onder vermelding van Deelname Buffet en het aantal personen. Uw opgave dient uiterlijk betaald te zijn voor vrijdag 31 augustus.

Wij wensen u alvast een hele fijne vakantie en rekenen weer op een grote opkomst voor deze middag!

Met een enthousiaste groet,

Het bestuur van MVC Beaufort 7